Yumurta Donasyonu

Yumurta Donasyonu Tarihçesi

Yumurta Donasyonu aynı zamanda yumurta nakli ya da yumurta bağışı olarak da anılır. Yumurta Donasyonunda Tüp bebek işleminin bütün etapları geçerlidir. Donör adı verilen yumurta bağışçısının yumurtalıkları ilaçlarla uyarılarak elde edilen yumurtalar, alıcı kadının eşinin spermleriyle döllenir. Elde edilen embriyolar ise aynı anda veya daha sonra hazırlanan alıcı kadına transfer edilir. Yaklaşık 30 yıldır yaygın olarak uygulanan bir tüp bebek yöntemidir.
yumurta donasyonu

Yumurta nakli İlk olarak süt verimini artırmak amacıyla ineklerde ve diğer hayvanlarda uygulanmıştır. Günümüzde bu uygulama daha da ileri götürülmüş ve süt ineği yetiştiriciliğinde dişi embriyolar elde edilerek transferi yapılmaktadır. Yumurtanın sağlıklı ve verimli ineklerden elde edilmesi ve istenen kalitede boğa spermasıyla döllenmesi sağlanır.

Cinsiyeti belirlenmiş embriyoların nakli ile gebeliklerin oluşturulması, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki çiftliklerde de yaygın olarak uygulanmaktadır. Özellikle daha ekonomik oluşu nedeniyle çiftçiler tarafından dişi inek embriyosu tercih edilmektedir.

İlk Yumurta Donasyonu İşlemi

İnsanlar için de bu işlem yapılmış ve yumurta donasyonu tedavisi ile oluşmuş embriyoların transfer edilmesi ile oluşan gebelik sonucu ilk bebeğin doğumu 3 Şubat 1984′ de Dr. John Buster tarafından Kaliforniya/ABD’de gerçekleşmiştir. Böylelikle bu tarihten itibaren kendi yumurtası olmayan ya da kendi yumurtasını kullanarak gebe kalamayan kadınlara gebelik ve annelik şansı veren tek yöntem yumurta donasyonu olmuştur. Bu teknik kullanılarak daha önceleri gebelik şansı olmayan, herhangi bir nedenle yumurta üretimi duran ya da yumurta kalitesi gebelik için uygun olmayan kadınlar da çocuk sahibi olabilmişlerdir.

Yumurta Donasyonu hangi ülkelerde uygulanmaktadır?

Yumurta nakli çok yaygın olarak birçok ülkede uygulanmaktadır. Müslüman ülkelerden İran, Lübnan ve  Mısır’ı bunlar arasında sayabiliriz. Bir kısım Avrupa ülkelerinde yapılması yasaklanmıştır. İngiltere, Belçika, Yunanistan ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde ise yapılmasına izin verilmiştir. Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde, Afrika ülkelerinin çoğunda, Avustralya’da ve birçok Asya ülkesinde kabul edilen bir yardımla üreme yöntemidir. Türkiye Cumhuriyeti’nde yumurta nakli veya bağışı tüp bebekle ilgili ilk tüzüklerin yapıldığı tarihlerden bu yana yasalarla yasaklanmıştır.

KKTC’de ise yapılan ilk tüzükte serbest bırakılmış daha sonra çeşitli değişiklikler ve düzenlemeler yapılmışdır. Bu işlemde normal tüp bebek işleminden farklı olarak anne adayına yumurta gelişimi için kullanılan yumurta uyarıcı tedaviler uygulanmaz. Yalnızca endometriyum’un (rahim iç zarı) gebelik için hazırlanması amacıyla ilaç tedavisi uygulanır. Yumurta bağışçısı yani donör ile anne adayının tedavisi eş zamanlı götürülür. Ayrıca daha önce hazırlanan embriyolar da alıcı adaya çözülerek transfer edilebilir. Bunu yapabilmek için alıcı kadın aday hazırlanarak embriyoların transfer edilmesine olanak sağlanır. Uzun yıllar sonunda edindiğimiz tecrübe ve istatistikler ışığında kliniğimizde taze ve dondurulmuş embriyo transferi arasında başarı oranları açısından bir fark olmadığını söyleyebilmekteyiz.

Taze yani doldurulmamış embriyo transferi uygulamalarında ;

Yumurtaların toplanma gününde kadınların eşlerinden sperm alınarak mikro enjeksiyon veya tüp bebek işlemine geçilir. Yumurta toplama ve sperm verme sürecinde alıcı olan çiftler ve yumurta vericisi donör kesinlikle birbirlerini görmezler. Bu gamet dediğimiz yumurta ve sperm alınması sonrasındaki süreç tüp bebek süreci ile laboratuvar ortamında birebir aynıdır. Yumurtanın döllenmesi ve embriyo gelişimi izlenerek uygun olan kalitedeki ve sayıdaki embriyo tespit edilir. Yumurta toplama işlemi sonrasında 3 ila 5 gün içinde alıcı kadına transfer işlemi yapılır. 12 gün sonrasında gebelik testi yapılarak başarılı olunup olunmadığı anlaşılır.

Yumurta Nakli Nasıl Yapılır;
Yumurta nakli işleminde, yumurta vericisi (Donör) ve alıcısı arasındaki bağlantı iki şekilde olabilmektedir.

Donör Seçimi

Doğacak çocuğunuzun genetik kodlarının büyük bir bölümü ,yumurta ve spermden gelmektedir.İnsanlar kendi yumurta ve spermleriyle bebek sahibi olduklarında bebekte ortaya çıkabilecek kalıtsal hastalıkları mecburen kabul ederler.Ancak yumurta dışarıdan alındığında bütün sorumluluk donörü bulan klinikte olmaktadır.Biz bu sorumluluğumuzu sonuna kadar taşımaktayız.Şimdiye kadar doğan on binlerce bebeğimizde herhangi bir sorun yaşanmamıştır.Ancak bir yumurtada tüm molekülleri test etme olasılığımız maalesef günümüz teknolojisiyle mümkün değildir.

Yaklaşık 20 yıldır yapmakta olduğumuz işlemlerde en hassas olduğumuz husus bağışçılar ve alıcıların güvenliğidir.İlk günden beri hiç bir şekilde ticari düşünmeyerek en sağlıklı sistemi merkezimizde uygulamaktayız. Daha ucuza yumurta bulabilme şansı tabi ki mümkündür. Daha az test yaparak ve daha kalitesiz hizmet vererek maliyeti düşürmek de mümkündür. Biz kuruluş olarak uzun vadeli ve kalıcı işler yapmak için yola çıktık.İnsan sağlığında maliyet ikinci plandadır diye düşünmekteyiz. Bu hassasiyetimizi çeşitli standartlar uygulayarak denetlemekteyiz.Çok miktarda batılı ülkelerden gelen hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Merkezimiz Avrupa’da NHS akreditasyonu alan ilk kuruluştur. Dünyanın 45 ülkesinde doğmasına yardımcı olduğumuz sağlıklı bebekler dolaşmaktadırlar.

A- Anonim (Kişilerin karşılıklı olarak kimlik bilgilerinin gizli tutulması)

Hastalarımızın büyük bir bölümü, anonim diye adlandırdığımız uygulamayı seçmektedirler. Yumurta nakillerinin % 95’i anonim olarak adlandırılan şekilde olmaktadır. Alıcılar ve verici olan donör kimlik bilgilerinin açıklanmasını istememektedirler. Bu alıcı ve vericinin birbirlerinin kimliklerinin bilinmesine olanak sağlamayan uygulamada, çeşitli kan grubu, fiziksel ve ruhsal özellikleri olan bağışçılar bir havuz içinde bulunmaktadırlar. Alıcı aileler ile vericilerin  kimlik bilgileri haricinde her türlü özellikleri paylaşılır. Alıcı aile bağışçısını seçer ve tedavi eş zamanlı olarak başlar.

B- Non-anonim (Alıcı ve vericinin kimliklerinin bilinmesi)

Bazı alıcı aileler bağışçıyla tanışma konusunda bir sakınca görmediklerinden kesinlikle vericiyle tanışıp uygun gördükleri soruları bağışçıya sorma ihtiyacı duymaktadırlar.Az sayıda olmakla beraber bağışçılarımızın bir kısmı kimliklerini açıklamakta gönüllü olmaktadırlar.Yine uluslararası çalışan donör ajanslarından da bağışçı temini mümkündür.Bu tip bağışçıların maliyetleri daha yüksek olmaktadır.

Kimlere Yumurta Nakli Yapılır?

Aşağıdaki durumlarda  genellikle yumurta donasyonu söz konusudur.

 • Menopoza girmiş veya yumurta üretimi olmayan kadınlar.
 • Turner’s sendromu gibi kalıtsal bozukluğu olan kadınlar
 • Hastalık nedeniyle yumurtalıkları alınmış kadınlar
 • Kanser hastalığı için Kemoterapi, ışın tedavisi gibi tedaviler almış olan kadınlar
 • İlaç tedavisi ile yumurtalıkları az uyarılan ya da hiç uyarılamayan kadınlar.
 • Hemofili, Duchenne’s muscular distrofisi, Huntington’s koreası gibi kadında bulunan taşıyıcı gen ile çocuğuna geçebilen kalıtsal hastalık geçirme riski olanlar.
 • Tekrarlayan başarısız tüp bebek denemesi olanlar
 • İleri yaşa bağlı olarak yumurta rezervi ve kalitesi gebelik için yeterli olmayan kadınlar
 • X genine bağlı genetik geçişli hastalıkları olan kadınlar
 • Gay çiftler

Yumurta Bağışçısına Yapılması Gereken Hazırlıklar ve İşlemler

Yumurta Bağışçısına Yapılması Gereken Hazırlıklar

Yumurta Bağışçısına Yapılması Gereken Hazırlıklar

Yumurta Bağışçısına Yapılması Gereken Hazırlıklar; Yumurta vericilerin öncelikli olarak geçerli bir kimlik belgesi olmalıdır ve eğitim durumunu gösteren resmi bir evrak ile müracaatlarını yapmaları istenmektedir. Geçerli referans veremeyen, güvenilir olmayan kişiler kabul edilmemektedirler.

Kliniğimizde bu işlem 15 yıldır on binlerce çifte yapılmış ve sağlıklı ve mutlu bebek sahibi olmaları amaç edinilmiştir. Dr. HIT tarafından en fazla önemle ele alınan konu donör seçimi ve hazırlanmasıdır. ASRM ve ESHRE standartlarına uygun olarak değerlendirilmeleri yapılır ve seçilirler. Hasta sağlığı açısından yapılması gereken bütün işlemler eksiksiz ve en üst kalite standartlarda yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili her türlü maliyet kaçınılmazdır ve maliyetler üzerine olumsuz etki yapmaktadır.

Fiyat konusunda rekabet etmeye çalışan diğer merkezler bu testlerden feragat etmektedirler. Hiç tanımadığımız insanlar da olsalar, kişilerin sahip olacağı çocukların sorunsuz ve mutlu çocuklar olma zorunluluğu her zaman kaçınılmaz bir öncelik olmuştur. Bu sorumluluğu çok önemsiyor ve 15 yıldır taşıyoruz.

Yumurta donasyonu tedavisinde Psikolojik Değerlendirme:

Öncelikle bağışçılar psikolojik olarak testten geçirilerek bu işlem için ruhsal olarak uygunlukları tesbit edilir. Genel bir bilgilenmeyi takiben depresyon ve anksiete testleri yapılır. Daha sonra diğer detaylı medikal analizler yapılır. Depresif kişilik bozukluğu olanlar, psikotik ve nörotik olanlar diskalifiye edilirler. Kişilerin sosyal durumlarındaki bozukluklar araştırılır.

Yumurta donasyonu tedavisinde Serolojik Değerlendirme:

Bulaşıcı hastalıklar (HBsAg, HCV, HIV, sifiliz, klamidya, CMV) ve yasal olarak yapılması zorunlu olan Thalasemia, Kistik fibroz gibi detaylı analizler yapılır. Bu testler ülkemizdeki en güvenilir laboratuvarlarda ve gerekli İSO sertifikasyonları olan laboratuvarlarda yapılmaktadır. Geçerli kimlik kontrolü eşliğinde yapılır.

Yumurta donasyonu tedavisinde Jinekolojik Değerlendirme:

Yumurta rezervi, yumurta kalitesi hakkında ön bilgiler toplanır. Donörlerin antral folikül sayımları yapılır. FSH, AMH veya İnhibin gibi testler üzerinden tahminler yürütülmez; yumurta toplama işlemine engel olacak bir anatomik ,yapısal bir zorluk olup olmadığı araştırılır.

Yumurta donasyonu tedavisinde Hematolojik Testler:

Yumurta toplama işleminde kanama riski olduğundan, yeterli kan hücresi olup olmadığı ve kişinin pıhtılaşma potansiyelleri tespit edilir. Yine sperm almak için cerrahi müdahale gereken erkelere de bu testler yapılır.

Genetik Testler

Yumurta donasyonu tedavisinde alıcılarda bulunan herhangi bir genetik taşıyıcılık varsa buna uygun testler istek üzerine yapılır. Rutin testler ise Kromozom Analizi, Talasemi Testleri ve Kisttik Fibrozisdir. Donörlerin etnik özelliklerine göre de genetik bazı testleri yapılır. Daha önceki kalıtsal hastalıkların taranması bölümünde bahsi geçen 1800 kadar genetik bozukluk ise istek üzerine kliniğimizde ya da anlaşmalı olduğumuz yurt dışındaki merkezlerde yapılabilmektedir. Günümüzde yapılabilen en ileri genetik tarama yöntemi “Egzom Sekanslama”dır. Ayrıca tam genomik sekanslama adıyla yeni bir teknik uygulamaya başlanmıştır. Bu testler embriyoda yapılabilir.Günümüzde NGS yaygın olarak kullanılmaktadır.

Recombine Testi

Yumurta donasyonu  işleminde arzu eden hastalarımız için ABD de yapılmakta olan ve 250 adet en sık rastlanan genetik hastalık ve 1600 kadar mutasyonları inceleyen genetik tarama testini yaptırmaktayız.Yine alıcı ailenin erkek bireyleri için de bu testlerin yapılmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Bütün bu işlemlerin bitiminden sonra bağışçı için bir sertifika hazırlanır. Bu sertifikalarda donörün fiziksel detayları ile beraber tıbbi ve psikolojik profilleri bulunmaktadır.

Yumurta nakli yaptıracak çiftlere kendilerine uygun olan mevcut donörler hakkında bilgi verilir. Alıcı tarafından seçilen bağışçı da hazırlıkların yapılabilmesi için bilgilendirilir. Donörün programı için de uygunsa bir düzenleme yapılarak ilaç tedavisine başlanır. Yumurtalar adetin 2-3. günü itibariyle uyarılırlar. Yumurtalar yeterli büyüklüğe ve olgunluğa ulaşınca HCG veya GnRh analogu enjeksiyonu yapılır. 35-36 saat sonrasında yumurtalar genel anestezi altında toplanır. Laboratuvarda yumurtalar hazırlanır ve alıcının eşinin spermleriyle döllenmeye bırakılırlar. Daha sonra gelişen embriyolar transfer için hazırlanır.

Yumurta bağışçıları alıcılarla kesinlikle karşılaşmazlar. Kişisel bilgileri gizlilik içinde saklanır. Aynı şekilde, bağışçı, yumurtalarını kullanan aile hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamaz.

Yumurta Bağışçıların Bilgilendirilmesi

Yumurta bağışçılarına alıcı aile bilgisi hiç bir şekilde verilmemektedir.

Yumurta bağışçıları aşağıdaki konular hakkında bilgilendirilmeli ve bu konuları baskı altında kalmadan kabul ediyor olmalıdır. Bağışçı tarafından işlem başlangıcında gönüllü bağış beyanı doldurularak imzalanmalıdır.

Bağışladığı yumurtalarla doğacak çocuk üzerindeki tüm haklar doğuran kişiye aittir. Donörler doğacak bebekler için ailelere yardımcı olmakta ancak o bebeklerin annesi olmadıkları konusunda eğitilmektedirler.

Yumurta donasyonu, aileler isterse kimlik bilgileri verilmeden bağışçının özellikleri hakkında eldeki tüm bilgiler kendilerine verilir. Bu bilgilere sahip olma hakları vardır.
Donör ve alıcı ailenin kimlik bilgileri kesinlikle karşı taraflara verilmez. Bu bilgiler doktorla hasta arasındaki kişisel bilgilerdir. Ancak bazı mahkeme kararlarıyla ulaşılabilirler.

Yumurta gelişimi için uygulanan işlem süresince bağışçının, yumurta toplama işlemine başlanmasına kadar her an işlemi iptal etme ve bağış işleminden vazgeçme hakkı vardır. Adı üzerinde bağış olup tamamen rıza ile yapılabilir.
Bazen işler planlandığı gibi gitmez ve kullanılan ilaçlarla veya uygulanan tedaviyle uygun sayıda veya kalitede yumurtanın geliştirilemediği durumlarda işlemin iptal olma riski vardır.

Yumurta donasyonunda tedavi sırasında veya sonrasında komplikasyonlar oluşabilir. Bu risklerin tümü detayları ile anlatılır. Bu ihtimaller hakkında bağışçılar bilgilendirilir. Yanlış bilgilendirme, risklerin anlatılmaması hasta haklarının ihlalidir.

Yumurta Donasyonunda Yumurta Alıcısına Yapılacak İşlemler

Yumurta Donasyonunda Yumurta Alıcısına Yapılacak İşlemler;

Yumurta Donasyonu, yumurta alıcısına yapılacak işlemler;

Alıcı çiftlerin gerektiği gibi hazırlanması önem taşır. Tıbbi olarak inceleme ve işlem aşamaları hakkında alıcılar bilgilendirilir.
Anne adayının ultrasonografi ile muayenesiyle işlemlere veya hazırlıklara başlanır. Gerekli kan tetkikleri yapılır. Erkeğe sperm analizi mutlaka yapılmalıdır. Daha sonra alıcı çifte bulaşıcı hastalıkları incelemek için HBsAg, HIV, HCV gibi kan testleri yapılarak dosyalanmalıdır. Alıcıların iyi incelenmesi başarının anahtarıdır. Yapılması gereken işlemler önem sırasına göre aşağıda anlatılacaktır.

1-HSG (Histerosalpingografi-İlaçlı rahim filmi)

İlaçlı rahim filmi, tüpleri değerlendirmek açısından en önemli ve en kolay olan yöntemdir. Bu görüntüleme yönteminin yerini tutacak bir yöntem henüz geliştirilememiştir. Bu görüntüleme yöntemi radyoopak madde içeren bir sıvının rahim boynundan içeriye rahime verilmesiyle yapılır. Rahim içi ve tüpleri dolduran bu ilaç kontrast maddedir ve röntgen ışınlarını geçirmez. Böylece tüplerin ve rahim içinin bir filmi çekilmiş olur. Rahim içinde yer kaplayan polip, miyom gibi oluşumlar belirlenir. Yine hidrosalpinks denilen, tüplerin sıvı toplayıp şişmesi ortaya konur. Bu bahsedilen sorunlar gebelik oluşmasına engel olduğu gibi ayrıca dış gebelik oluşmasına da sebep olur.

Hidrosalpinks hastaların % 5 i kadarında bulunmakta ve gebeliğe engel olmaktadır. Hidrosalpinks tedavisi tüplerin devreden çıkartılmasıdır. Cerrahi yöntemlerle açık veya kapalı sistemle yapılan ameliyatla tüpler çıkartılır veya bağlanırlar. Rahim içinde yer kaplayan Polip ve Miyomlar da yine filmde dolma kusuru olarak karşımıza çıkarlar. Her iki durumda da cerrahi çıkartma kaçınılmazdır.HSG filminde Hidrosalpinks tesbit edilen hastalara mutlaka antibiyotik tedavisi yapılmalıdır.Tüplerde bulunabilecek iltahap  karın içine dağılarak istenmeyen durumlara yolaçabilir.

* Önemli not; Hydrosalpinks yani kanallarda şişme olduğunda genellikle hastalar cerrahi gerekli olduğunu duyunca paniğe kapılırlar. Bu şişmiş tüpler işe yaramadığı gibi aynı zamanda gebeliğin oluşmasına da engeldirler. Alınması gereklidir. Vücutta mikrop kaynağı olarak kalması sakıncalıdır.

2- Endometrium (Rahim iç zarı) USG (Ultrasonografi) ile kolaylıkla değerlendirilir

Rahim içerisini kaplayan tabaka en iyi şekilde ve kolayca bu incelemeyle ortaya konur. Bu tabakaya endometriyum denir. Endometriyum kalınlaşması ölçülür. Rahim içindeki boşluk Endometrium tarafından döşenmiştir. Türkçesi ile söylersek rahim iç zarı diyebiliriz. Bu zara ait problemleri iyi anlamak ve değerlendirmek tüp bebek denemesi yapan hastalar için önemli olup hastaların gebelik şansını çok artırmaktadır. Endometriyum östrojen denilen kadınlık hormonuna  duyarlıdır.

Estradiol hormonu yumurta gelişirken yumurtanın çevresindeki dokulardan salgılanır. Progesteron hormonu da ayni yerden salgılanır. Adet döneminin sonunda bu hormonun kandaki miktarı azalır. Böylelikle çekilme kanaması gerçekleşir. Gebe kalan kadınlarda ise bu hormon kanda yükselmeye devam edeceğinden Endometriyum dökülmeyecektir. Gebelik boyunca plasenta bu hormonu sağlayacağından çekilmeye bağlı kanama olmayacaktır.

Bir endometriyum, gelen embriyoyu kabul edip gebeliğin başlaması için yaklaşık 10 gün boyunca Estradiol hormonuna doymalıdır. Ve daha sonrada progesteron hormonuna maruz kalmalıdır. Endometriyumun hazırlanmasında aşağıdaki hususlar çok önemlidir.

3-Kan Testleri

Yumurta donasyonu, özellikle yapılacak kan testlerinden en önemlisi bulaşıcı hastalıklar ve tiroid bezinin çalışmasını gösteren testlerdir. Ayrıca hastanın özel durumuna bakarak değişik testler istenebilir. İleri yaşta olan hastalara ise gebelik sürecinde herhangi bir sıkıntı olmasını önlemek amacıyla EKG,Doppler ve genel dahiliye konsültasyonu istenmektedir.Bu testler aşağıdaki gibidir.

TSH;T3;T4

AntiHCV

HBsAG

HIV Duo

Alıcının Bilgilendirilmesi

Yumurta donasyonu, alıcı aileler işlem detayları hakkında bilgilendirilmelidir. Bağışçının olduğu gibi alıcı da yapılan işlemi kabul ettiğine dair izin formu doldurmalı ve imzalamalıdır. Bazı önemli konular şu şekildedir.
Alıcı çift doğacak çocuğun yasal ailesi olacaklarını ve çocuğun tüm sorumluluğunun kendilerinde olacağını bilmelidir.
Yumurta bağışçısının kişisel bilgilerinin ve kendi bilgilerinin kimseyle paylaşılmayacağı bilinmelidir.
İşlem sırasında işleme bağlı komplikasyonlar oluşabilir. Yumurta nakli işleminde, alıcılara  yumurta toplama işlemi yapılmayacağından cerrahi bir risk yoktur.

Tüm tarama testlerine rağmen çok küçük de olsa enfeksiyon riski olabilir.
Bağışçıya ait fiziksel özelliklerle beraber, yapılan psikolojik durum araştırması, eğitim durumları, yapılan tarama testleri de alıcılara anlatılmalıdır.
Uygun olan evraklar ile ilgili izin belgeleri düzenlenerek ilgili kişilere imzalatılır.
Donörlerin kimlik bilgileri dışındaki tüm bilgiler alıcı ailelere verilir.
Yumurta nakli işlemi, çiftlerin yaşamlarına yeni bir boyut getirecek bir bebek sahibi olmalarının ilk adımıdır. Gerekli özen gösterilmez ise çok korkutucu boyutları olabilir. 20 yılı aşan meslek hayatımda on binlerce çiftin bebek sahibi olmasına yardımcı olmuş bir hekim olarak tüm meslektaşlarıma bu hususun önemini hatırlatmak isterim.

Yorum

 • emel Yanıtla

  bu tadavının fıyatı hakkında bır bılgı istiyorum

  26 Mayıs 2015 - 21:56
  • Dr. Halil İbrahim Tekin Yanıtla

   Merhabalar,
   Bize;

   +90 548 860 60 00

   +90 548 856 60 01

   +90 548 848 60 00

   +90 548 866 60 01

   nolu numaralardan ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla…

   17 Ekim 2018 - 15:41
 • Fatma Yanıtla

  Ben tüp bebek yaptırmak istiyorum ama rahatsız olmuyorum bir sorun olurmu bir de fiyatı benim durumum iyi

  24 Haziran 2015 - 08:53
 • SEYHAN Yanıtla

  ben de bağışta bulunmak istiyorum.32 yaşında bayanım

  22 Temmuz 2015 - 10:33
 • ilknur Yanıtla

  Bende bu uygulamanin fiyatini ogrenmek istiyorum

  29 Temmuz 2015 - 16:44
 • cigdem Yanıtla

  Hastanenizde tup bebek yaptirmak istiyorum benimle irtibata gecermisiniz lutfen

  2 Eylül 2015 - 00:47
 • Derin35 Yanıtla

  Merhaba 23 yaşında sağlıklı bir kadınım yumurta donoru olmak. Istiyorum Lütfen benimle iletisime geçer misiniz?

  27 Eylül 2015 - 15:07
 • Anna Yanıtla

  Tasiyici anne olmaq istiyorum yasim 35, iki cocugum var, bir default tasiyici anne olmusam 2014yilinda, cox caqliqliyim.

  31 Aralık 2016 - 15:06
 • Gül bahar Yanıtla

  Merhaba ben istanbuldan bahar Özbekistan uyrukluyum ve taşıyıcı annelik yapmak istiyorum

  14 Ocak 2017 - 01:12
  • Betül Kılıç Yanıtla

   Merhabalar, gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

   Saygılarımızla…

   23 Ocak 2017 - 11:46
 • Sevda isik Yanıtla

  Merhaba ben 26 yaşındayim 9 senedir evliyim ama cocugum yok rahim ağzı kanseri nedeniyle 4 kur kemoterapi ve 40 Günlük isin tedavisi aldim rahmim kismen alinmis anne olmayi çok istiyorum onkoloji doktor um anca tup bebek yuntemi ile anne olabilecegimi söyledi fakat tup bebek doktoru kemoterapi aldigin iz icin yumurtaliklarin iflas etmis diyo ancak yumurtalik nakli olduktan sonra bunu yapabiliriz lütfen bana yardimci olun psikolojim cok bozuk hayatimin cukus noktasindayim bazen intihar eşiğine geliyorum canm cok yaniyoo allah rizasi için yardım edin bi yol gosterin….

  18 Ocak 2017 - 19:28
  • Betül Kılıç Yanıtla

   Merhabalar, gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

   Saygılarımızla…

   23 Ocak 2017 - 11:38
  • Umut Yanıtla

   Merhaba Sevda hnm, öncelikle çok geçmiş olsun. Allah bir daha böyle kötü hastalıkları göstermesin. Rabbim hepimize hayırlı şeyler nasip etsin. Diyebilirsiniz belki benim ne hissettiğimi nasıl canımın acıdığını nasıl bilebilirsiniz diye. Benimde çok ciddi sağlık problemlerim var. Çok sayıda ameliyat oldum. Şu an 20 günlük ameliyatlıyım bu benim ikinci hayatım. Bu son geçirdiğim ameliyat ile artık bir bebek dünyaya getirmemin bedelini hayatımla ödeyebilirim. 4 tüp bebek denemesi yaptım. En son bebeğimi düşürdüm. Acıların en acısı bir insanın yavrusunu kaybetmesi. Ama hiç yorulmadım hiç isyan etmedim. Hep şükrettim. Bu bizim sınavımız. Sizde güçlü olun lütfen, bu bir sınav ve siz bu sınavı sabrederseniz en güzel şekilde vereceksiniz. Bakın ne kadar şanslısınız ki tedavi olma imkanınız olmuş. Bu sizin ikinci baharınız olmalı. Yaşınız çok genç. Mutlu olmak aslında çok nedeniniz var. Eminim ki sizi çok seven hep yanınızda sizi destekleyen bir eşiniz vardır. Lütfen intihar gibi kötü şeyleri aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Sizin için herşeyin hayırlısını diliyorum. Lütfen güzel şeyler düşünün güzel şeyler olsun. ☘☘☘ önce siz sağlıklı olacaksınız ki iyi bir ebebeyn olabilesiniz. Sevgilerimle

   27 Ocak 2017 - 09:24
 • tülay kaya Yanıtla

  46 yasindayin bebek sahibi olmak istiyorum bilgi alamk istiyorum

  30 Ocak 2017 - 13:09
 • Canan atik Yanıtla

  34 yaşında kız çocuk sahibi sağlıklı bir bayanım Taşıyıcı annelik konusunda bilgi rica ederim

  17 Şubat 2017 - 13:20
 • tülay kaya Yanıtla

  Turkiyeden beni aramaniz için telefon numarami yazmistim aramadiniz lütfen biliveriniz

  7 Mart 2017 - 08:06
  • Betül Kılıç Yanıtla

   Merhabalar,

   Gerekli bilgilendirme mail adresinize atılmıştır.

   Saygılarımızla…

   7 Mart 2017 - 12:54
 • nurhan Yanıtla

  merhaba Ben 44 yaşindayim ilk deva istanbulda tüb bebek yaptirdim tutmadi ve benim dr bana söyledigi 100%35 transferden sora 100%25 dedi olmakdiktan sora 100%5 dedi benim adetim 24 dördüncü günü oluyor bundan once Ben bütün moaynelerden gectim ve sorun York dediler benim eşim 31 yaşinda ve dr demesi eşimin sprmiumu az ama canli olalari var ben artik kendi yumurtalarimla denemek istemiyorum başka bir yumurta düşünüyorum peki şansim varmi ve bu arada tutarlari nekadar oluyor

  12 Nisan 2017 - 03:17
  • Betül Kılıç Yanıtla

   Merhabalar,

   Gerekli bilgilendirme mail adresinize atılmıştır.

   Saygılarımızla…

   12 Nisan 2017 - 15:22
 • Duygu açıkses Yanıtla

  Merhaba size telefon ile yada mail yoluyla Nasıl ulaşabilirim

  12 Nisan 2017 - 15:05
  • Betül Kılıç Yanıtla

   Merhabalar,

   Gerekli bilgilendirme mail adresinize atılmıştır.

   Saygılarımızla…

   12 Nisan 2017 - 15:22
 • Sibel Yanıtla

  35 yaşındayım. Ilk evliliğimden 1 oğlum var. Ikinci evliliğimden de bir kızım olucak. Ancak bu doğumdan sonra tekrar gebe kalmak istiyorum ve eşim de bende erkek bebek istiyoruz. Doğumlar sezaryen la oldu ve 1 hakkım kaldı. Bi tanede trizom 18 tanılı gebelik sonlandırma oldu. Korkuyoruz tabi. Yani son şansım. Sağlıklı bi erkek evlat sahibi daha olmak istiyoruz… bu yöntem hakkında bissürü şey okudum. Lâkin fiyat yok. Izmir de yaşıyoruz.bilgilendirme yaparsanız sevinirim….

  12 Nisan 2017 - 20:10
  • Betül Kılıç Yanıtla

   Merhabalar,

   Bize iletişim numaralarımızdan ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

   13 Nisan 2017 - 10:35
 • gülistan erdin iman Yanıtla

  iyi günler 25 yasındayım erken menopza hastayım yumurta nakli yaptırmak istiyorum bunun için bilgi alacaktım ne testler gerekiyor tedavi sureci nasıl oluyor turkiyedeyim ben ne kadar kalmam gerekiyor kıbrısda üçret ne kadar bide paket fiyatınız varmı ulasım+konaklama+tedavi olarak halil ibrahim beyin hastası olmak istiyorum

  25 Nisan 2017 - 13:24
  • Betül Kılıç Yanıtla

   Merhabalar,
   Bize;

   +90 548 860 60 00

   +90 548 856 60 01

   +90 548 848 60 00

   +90 548 866 60 01

   nolu numaralardan ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla…

   25 Nisan 2017 - 14:08
 • Hilal Yanıtla

  Merhaba.
  Yumurta donasyonu fiyatı hakkında bilgi almak istiyorum herşey dahil fiyat. konaklama nakil hepsi

  4 Mayıs 2017 - 15:54
  • Betül Kılıç Yanıtla

   Merhabalar Hilal Hanım,

   Bilgi için;
   0548 856 60 03
   0548 856 60 01

   nolu numaralardan ulaşabilirsiniz.

   4 Mayıs 2017 - 17:33
 • Sinan Yanıtla

  Merhaba ben bir bekar, bir çocuk sahibi olmak istiyorum.
  Benim sperm kullanarak taşıyıcı anne uygulama olabilir mi?
  Olurse bilgilerdiririr misiniz,
  Ve ücret olarak nekadar oluyor.
  Saygılar

  20 Mayıs 2017 - 02:51
  • Betül Kılıç Yanıtla

   Merhabalar,

   Bilgi için;

   +90 548 856 60 03

   nolu numaralardan ulaşabilirsiniz.

   22 Mayıs 2017 - 09:34
 • Fatma yazıcı Yanıtla

  Betül hanim merhaba ben 43 yaşında bir bayanın benim ilk evliligimden 2 çocuğum var ikinci evliligimi yaptım eşim bekar dı hiç çocuğu yok bir çocuk istiyor tabi bende istiyorum burda tup bebek merkezine gittik yaşımdan dolayı çok düşük şans olduğunu söylediler bende başka biyere gitmedim bidaha doktor bahsetmişti Kıbrıs’ta böyle bişey olabileceğinden hiç yurt dışına çıkmadık şimdiye kadar tedavi ne kadar sürüyor konaklama ve masraflar nedir lütfen bilgi alabilirmiyim şimdiden teşekkürler

  21 Temmuz 2017 - 01:20
 • Yaprak Yanıtla

  Merhaba ben taşıyıcı anne olmak istiyorum bana ulaşabilirsiniz

  24 Eylül 2017 - 10:00
 • Burcu Yanıtla

  Bu tedavinin fiyatı nedir?

  28 Eylül 2017 - 01:02
 • Fatma Yanıtla

  Merhaba 48 yaşındayım. 17 yaşımda ve 46 yaşımda iki kez yumurtalık kisti nedeniyle ameliyat oldum. 5 yıllık evliyim. 3 kez tüp bebek denedim. Birincisinde 3 yumurta oldu bir tanesi döllendi ve transfer edildi. İkincisinde 2,5 yumurta oldu iki tanesi döllendi ve transfer edildi. üçüncüsünde 1 yumurta elde edildi ve döllenme gerçekleşemedi. Yumurta bağışı yapmış olan donerler yardımı ile yumurta donasyonu yaparak anne olabilmek istiyorum. Bana maliyeti ne olur yardımcı olursanız sevinirim.

  8 Ekim 2017 - 14:54
 • Metin Yanıtla

  Merhaba 34 yasindayim.6 yildir evliyim cocuk sahibi olmak istiyorum.doktorlar genetik sorun buldu.PGT TUP BEBEK onerildi.fiyat nedir?

  3 Aralık 2017 - 08:41
 • Celal Yanıtla

  Çocuk sahibi olmak istiyom fiyatı nedir irandami olum Kıbrıs’ın hangisi daha iyi

  5 Temmuz 2018 - 21:23
  • Dr. Halil İbrahim Tekin Yanıtla

   Merhabalar,
   Bize;

   +90 548 860 60 00

   +90 548 856 60 01

   +90 548 848 60 00

   +90 548 866 60 01

   nolu numaralardan ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla…

   28 Ekim 2018 - 00:24

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir