Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGD)

Preimplantasyon Genetik Tanı ; Son iki yılda gelişen teknikler birçok yeni kalıtsal hastalığın tanısını mümkün kılmıştır. İnsan genom haritasının çıkartılması sonrasında Genetik bilimi hızla yeni ufuklara doğru gitmektedir.

İnsanoğlu’nda 46 kromozom ve 90 bin gen tespit edilmiştir. Kisttik fibrozis denilen hastalıkta ki bu hastalık Batı Avrupa kökenli bireylerde yaygındır 500 kadar değişik mutasyon ile olabilmektedir. Tekrarlayan düşük yaşayan çiftlerin genetik hastalıklar açısından taranması önemlidir. Preimplantasyon Genetik Tanı ; Genetik hastalıkların hangilerinin çiftler tarafından taşındığının bilinmesi, oluşan embriyolar üzerinde de bu hastalıkların taranması şansını bize vermektedir. 1400 kadar genetik hastalık oluşturan bozukluk pahalı olmakla beraber taranabilir.

Preimplantasyon Genetik Tanı ; 

 • Aşağıda listesi verilen hastalıklar sadece bir kez kan vererek ya da tükürük örneği üzerinden taranabilir.

  17-Alpha-Hydroxylase Deficiency
  17-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type III Deficiency
  21-Hydroxylase-Deficient Congenital Classical Adrenal Hyperplasia
  21-Hydroxylase-Deficient Congenital Nonclassical Adrenal Hyperplasia
  3-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type II Deficiency
  3-Methylcrotonyl-CoA Carboxylase Deficiency: MCCC1 Related
  3-Methylcrotonyl-CoA Carboxylase Deficiency: MCCC2 Related
  3-Methylglutaconic Aciduria: Type 3
  6-Pyruvoyl-Tetrahydropterin Synthase Deficiency
  Abetalipoproteinemia 
   Achromatopsia: CNGB3 Related 
   Acrodermatitis Enteropathica 
   Acyl-CoA Oxidase I Deficiency 
   Adenosine Deaminase Deficiency 
   Adrenoleukodystrophy: X-Linked 
   Alkaptonuria 
   Alpha-1-Antitrypsin Deficiency 
   Alpha-Mannosidosis 
   Alpha Thalassemia 
   Alport Syndrome: COL4A3 Related 
   Alport Syndrome: COL4A4 Related 
   Alport Syndrome: X-linked 
   Amegakaryocytic Thrombocytopenia 
   Andermann Syndrome 
   Androgen Insensitivity Syndrome: Complete 
   Argininosuccinate Lyase Deficiency 
   Aromatase Deficiency 
   ARSACS 
   Arts Syndrome 
   Aspartylglycosaminuria 
   Ataxia-Telangiectasia 
   Ataxia with Vitamin E Deficiency 
   Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease 
   Bardet-Biedl Syndrome: BBS10 Related 
   Bardet-Biedl Syndrome: BBS12 Related 
   Bardet-Biedl Syndrome: BBS1 Related 
   Bardet-Biedl Syndrome: BBS2 Related 
   Bare Lymphocyte Syndrome: Type II 
   Bartter Syndrome: Type 4A 
   Beta-Hexosaminidase Pseudodeficiency 
   Beta-Ketothiolase Deficiency 
   Beta Thalassemia 
   Biotinidase Deficiency 
   Bloom Syndrome 
   Canavan Disease 
   Carnitine Palmitoyltransferase IA Deficiency 
   Carnitine Palmitoyltransferase II Deficiency 
   Cartilage-Hair Hypoplasia 
   Cerebrotendinous Xanthomatosis 
   Charcot-Marie-Tooth Disease with Deafness: X-Linked: GJB1 Related 
   Charcot-Marie-Tooth Disease with Deafness: X-Linked: PRPS1 Related 
   Cholesteryl Ester Storage Disease 
   Choreoacanthocytosis 
   Choroideremia 
   Chronic Granulomatous Disease: X-Linked 
   Citrullinemia: Type I 
   Classical Galactosemia 
   Congenital Disorder of Glycosylation: Type 1A: PMM2 Related 
   Congenital Disorder of Glycosylation: Type 1B: MPI Related 
   Congenital Disorder of Glycosylation: Type 1C: ALG6 Related 
   Congenital Lipoid Adrenal Hyperplasia 
   Congenital Neutropenia: Recessive 
   Corneal Dystrophy and Perceptive Deafness 
   Corticosterone Methyloxidase Deficiency 
   Creatine Transporter Defect 
   Crigler-Najjar Syndrome 
   Cystic Fibrosis 
   Cystinosis 
   D-Bifunctional Protein Deficiency 
   Diabetes: Recessive Permanent Neonatal 
   Dihydropyrimidine Dehydrogenase Deficiency 
   Du Pan Syndrome 
   Dystrophic Epidermolysis Bullosa: Recessive 
   Ehlers-Danlos Syndrome: Type VIIC 
   Ellis-van Creveld Syndrome 
   Emery-Dreifuss Myopathy: X-Linked 
   Enhanced S-Cone 
   Ethylmalonic Aciduria 
   Fabry’s Disease 
   Factor IX Deficiency 
   Factor VIII Deficiency 
   Familial Dysautonomia 
   Familial Hyperinsulinism: Type 1: ABCC8 Related 
   Familial Hyperinsulinism: Type 2: KCNJ11 Related 
   Familial Mediterranean Fever 
   Familial Mediterranean Fever: Mild Form 
   Fanconi Anemia: Type C
   Fragile X Syndrome 
   Fumarase Deficiency 
   Galactokinase Deficiency 
   Gaucher Disease 
   Gitelman Syndrome 
   Globoid Cell Leukodystrophy 
   Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency 
   Glutaric Acidemia: Type I 
   Glycine Encephalopathy: AMT Related 
   Glycine Encephalopathy: GLDC Related 
   Glycogen Storage Disease: Type IA 
   Glycogen Storage Disease: Type IB 
   Glycogen Storage Disease: Type II 
   Glycogen Storage Disease: Type III 
   Glycogen Storage Disease: Type IV 
   Glycogen Storage Disease: Type V 
   Glycogen Storage Disease: Type VII 
   GM1-Gangliosidoses 
   GRACILE Syndrome 
   Guanidinoacetate Methyltransferase Deficiency 
   Hemochromatosis: Type 1: HFE Related 
   Hemochromatosis: Type 2A: HFE2 Related 
   Hemochromatosis: Type 3: TFR2 Related 
   Hemoglobinopathy: Hb C 
   Hemoglobinopathy: Hb D 
   Hemoglobinopathy: Hb E 
   Hemoglobinopathy: Hb O 
   Hereditary Fructose Intolerance 
   Herlitz Junctional Epidermolysis Bullosa: LAMA3 Related 
   Herlitz Junctional Epidermolysis Bullosa: LAMB3 Related 
   Herlitz Junctional Epidermolysis Bullosa: LAMC2 Related 
   Hermansky-Pudlak Syndrome 
   HMG-CoA Lyase Deficiency 
   Holocarboxylase Synthetase Deficiency 
   Homocystinuria Caused by CBS Deficiency 
   Hunter Syndrome 
   Hurler Syndrome 
   Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia: X-Linked 
   Hypophosphatasia 
   Inclusion Body Myopathy: Type 2 
   Isovaleric Acidemia 
   Joubert Syndrome 
   Juvenile Retinoschisis: X-Linked 
   Laryngoonychocutaneous Syndrome 
   Leber Amaurosis 
   Leigh Syndrome: French-Canadian 
   Limb-Girdle Muscular Dystrophy: Type 2D 
   Limb-Girdle Muscular Dystrophy: Type 2E 
   Limb-Girdle Muscular Dystrophy: Type 2I 
   Lipoprotein Lipase Deficiency 
   Long Chain 3-Hydroxyacyl-CoA Dehydrogenase Deficiency 
   Luteinizing Hormone Resistance (Leydig Cell Hypoplasia) 
   Maple Syrup Urine Disease: Type 1A 
   Maple Syrup Urine Disease: Type 1B 
   Maple Syrup Urine Disease: Type 3 
   Medium Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency 
   Metachromatic Leukodystrophy 
   Methylmalonic Acidemia: MMAA Related 
   Methylmalonic Acidemia: MMAB Related 
   Methylmalonic Acidemia: MUT Related 
   Methylmalonic Aciduria and Homocystinuria: Type cblC 
   MTHFR Deficiency: Severe 
   Mucolipidosis: Type II 
   Mucolipidosis: Type IV 
   Muscle-Eye-Brain Disease 
   Myotubular Myopathy: X-Linked 
   Nemaline Myopathy: NEB Related 
   Nephrotic Syndrome: Type 1 
   Nephrotic Syndrome: Type 2 
   Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: CLN3 Related 
   Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: CLN5 Related 
   Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: CLN6 Related 
   Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: CLN8 Related 
   Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: MFSD8 Related 
   Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: PPT1 Related 
   Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: TPP1 Related 
   Niemann-Pick Disease: Type A 
   Niemann-Pick Disease: Type B 
   Niemann-Pick Disease: Type C1 
   Niemann-Pick Disease: Type C2 
   Nijmegen Breakage Syndrome 
   Nonsyndromic Hearing Loss and Deafness: DFNB1 Related 
   Ornithine Transcarbamylase Deficiency 
   Ornithine Translocase Deficiency 
   Pendred Syndrome 
   Persistent Mullerian Duct Syndrome 
   Persistent Mullerian Duct Syndrome: Type II 
   Phenylalanine Hydroxylase Deficiency 
   Polyglandular Autoimmune Syndrome: Type I 
   Primary Hyperoxaluria III 
   Primary Hyperoxaluria: Type 1 
   Primary Hyperoxaluria: Type 2 
   Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis: Type 2 
   Propionic Acidemia: PCCA Related 
   Propionic Acidemia: PCCB Related 
   Pseudocholinesterase Deficiency 
   Pycnodysostosis 
   Pyruvate Dehydrogenase Deficiency: Autosomal Recessive 
   Pyruvate Dehydrogenase Deficiency: X-Linked 
   Retinitis Pigmentosa: Autosomal Recessive: DHDDS Related 
   Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata: Type I 
   Salla Disease 
   Sandhoff Disease 
   SCID: X-Linked 
   Short Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency 
   Sickle-Cell Anemia 
   Sjogren-Larsson Syndrome 
   Smith-Lemli-Opitz Syndrome 
   Spinal Muscular Atrophy: SMN1 Linked 
   Stuve-Wiedemann Syndrome 
   Sulfate Transporter-Related Osteochondrodysplasia 
   Tay-Sachs Disease 
   Tyrosine Hydroxylase Deficiency 
   Tyrosinemia: Type I 
   Usher Syndrome: Type 1C 
   Usher Syndrome: Type 1D 
   Usher Syndrome: Type 2A 
   Usher Syndrome: Type 3A 
   Usher Syndrome: Type IB 
   Usher Syndrome: Type IF 
   Very Long-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency 
   Walker-Warburg Syndrome 
   Wilson Disease 
   Wolman Disease 
   Zellweger Spectrum Disorders: PEX10 Related 
   Zellweger Spectrum Disorders: PEX1 Related 

Yorum (1)

 • peri Yanıtla

  Bu hastalikla kalbi dayanmis cocuklarin anneleri tedavu ola bilirmi?

  10 Temmuz 2015 - 09:13

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir